DIJK53 – Waterpioniers

De waterwereld verandert. Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op en klimaatverandering stelt ons voor ongekende uitdagingen. DIJK53 is een eigentijds adviesbureau gespecialiseerd in waterveiligheid. Wij brengen nieuwe kennis en beleid in de praktijk.

“Wij brengen nieuwe kennis en beleid in de praktijk”

Pionieren is wat wij graag doen en waar wij goed in zijn. Met passie voor de inhoud én het proces maken wij plannen concreet en uitvoerbaar.

DIJK53 werkt aan:

  • Implementatie nieuwe normering primaire waterkeringen
  • Beoordeling waterkeringen en vervolgonderzoek
  • Technisch management
  • Ontwerpen en inpassen van multifunctionele dijken

Projecten:

Impactanalyse Ruimtelijk Instrumentarium | Technisch management POV Vecht | Projectleiding Wettelijke Beoordeling | Nadere analyse grasbekleding HWBP project Zwolle Olst | Quick Scan versterkingsopgave | Variantenstudie multifunctionele dijk Zwarte Waterzone | Klimaatadaptatie en Waterveiligheid Zwolle