Over ons

DIJK53 is een kleinschalig adviesbureau met daaromheen een flexibele schil van professionals die we per project kunnen inzetten of raadplegen. Ambitieuze waterprofessionals die elkaar aanvullen en versterken. Pionieren is wat wij graag doen en waar wij goed in zijn. Het ontdekken van nieuwe wegen en mogelijkheden, ontzettend veel ideeën, een fascinatie voor waterveiligheid, een inhoudelijke drive, een gezonde dosis humor, relativeringsvermogen en vooral de ambitie om mooie ideeën en goede plannen daadwerkelijk een stap verder te brengen.

DIJK53 is een jong en eigentijds adviesbureau gericht op het leveren van kwaliteit en praktische waarde. We streven een duurzame winst na om te kunnen investeren in kennisontwikkeling, innovatie, experimenten en het opleiden van young professionals. DIJK53 biedt hiermee een alternatief voor de grootschalige, internationale adviesbureaus.

In ons werk hebben we aandacht voor:

  • Kwaliteit. We staan achter ons advies en willen hier trost op zijn. Kwaliteit en draagvlak zijn voor ons de basis.
  • Inhoud en proces. De inhoud en het proces zijn voor ons onlosmakelijk verbonden. Onze technisch inhoudelijke expertise krijgt toegevoegde waarde in het proces. Onderdeel van onze aanpak zijn interactieve werkvormen met experts en belanghebbenden.
  • Doorgronden. We durven de opdrachtgever kritische vragen te stellen. Om vooruit te komen, zetten we soms een stap terug om de vraag en het probleem te kunnen doorgronden. Constructief werken we samen met de opdrachtgever aan de beste oplossing.
  • Structuur. We onderscheiden hoofd- en bijzaken en brengen structuur aan. We begrijpen de technisch complexe inhoud en blijven boven de inhoud staan. Daarbij houden we oog voor de details en uitlegbaarheid.
  • Creativiteit. Onderweg ontstaan de beste ideeën. We zijn scherp op het eindresultaat maar zoeken altijd naar mogelijkheden om in overleg goede ideeën een plek te geven. We gaan voor “beterwerk” in plaats van “meerwerk”.
  • Mogelijkheden. We denken in mogelijkheden en kansen zonder de risico’s uit het oog te verliezen.
  • Begrijpelijke taal. Als we het advies niet eenvoudig kunnen uitleggen, dan is het eindresultaat nog niet bereikt.

Derk-Jan

Derk-Jan is een enthousiaste en ambitieuze technisch specialist met een strategische oriëntatie en goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne. Tien jaar ervaring in de waterveiligheidswereld, van beoordelen en ontwerpen tot operationeel beheer en beleid. Door goede analytische en communicatieve vaardigheden, is Derk-Jan in staat complexe technische problemen snel te doorgronden en te vertalen naar begrijpelijke en overzichtelijke proporties. Hij krijgt energie van het samen ontwikkelen en delen van ideeën en kennis omdat juist in het delen met anderen kansen ontstaan voor innovatie, creativiteit en eerder ongedachte oplossingen.

Eigenschappen:

Enthousiast | Analytisch | Visionair | Verbinder van mensen en ideeën | Verbinder van techniek en beleid | Creatief | Ideeën-generator | Beschouwend |

Rollen:

Technisch specialist Waterveiligheid | Adviseur Geotechniek | Technisch manager | Docent – Coach |

Projecten:

Veiligheidsrapportages primaire waterkeringen | Voorbeeldenboek Wettelijke Beoordeling | Faalkansbegroting op Maat | Beheer- en onderhoudsplannen |Docent Dijkbouw en -beheer | Ontwerp Reevediep | Programmaleider Zorgplicht | Geotechnisch advies | Versterkingsprogramma regionale keringen | Legger waterkeringen | Faalkansanalyse windturbines | Complexe vergunningstrajecten | Beleidsregels waterkeringen |  Beoordelingssystematiek overige waterkeringen | Hoogwateroefeningen |

Neem contact op met Derk-Jan:

derkjan@dijk53.nl   06-310 262 26


Barry

Barry is een echte waterpionier. Hij kijkt vooruit, ziet kansen en wil grenzen verleggen. Naast enthousiast en creatief is Barry een doorzetter: hij is pas klaar als het werkt. Met passie voor de inhoud én het proces geeft hij vorm en richting aan de uitvoering van inhoudelijk complexe projecten. Juist op het grensvlak van techniek, omgeving, organisatie en praktijk is Barry van toegevoegde waarde. Onderscheidend is zijn integrale aanpak, organisatietalent en vermogen om de vertaalslag te maken van de inhoud naar bruikbaar advies en besluitvorming. Barry is een breed inzetbare adviseur waterveiligheid met 10 jaar ervaring.

Naast het organiseren en doorgronden van de inhoudelijke opgave, richt Barry zich op de menselijke kant en zorgt hij voor een goede samenwerking. Barry heeft een brede waterexpertise en een multidisciplinaire achtergrond waardoor hij gemakkelijk aansluiting vindt met zowel inhoudelijk specialisten, opdrachtgevers als bestuurders. In de dynamiek van verschillende opvattingen werkt Barry aan inhoudelijk draagvlak en uitlegbare conclusies. Hij is doortastend en heeft hij een scherp oog voor verschillende belangen en opvattingen.

 

Eigenschappen:

Pionier | Enthousiast | Creatief | Doorzetter | Kwaliteitsgericht | Integraal Denker | Doorpakker |

Rollen:

Adviseur Waterveiligheid | Projectleider | Technisch manager | Beleidsontwikkelaar |

Projecten:

Implementatie Nieuwe Normen | Organisatie Wettelijke Beoordeling | Evaluatie Generale Repetitie | Versterkingsprogramma regionale keringen | Tijdelijke Beheermaatregelen | Waterveiligheidsagenda 2020 | Technisch management HWBP | Meerlaagsveiligheid Kampereilanden | Strategische advisering HWBP | Dashboard Waterveiligheid | Hoogwaterbrigade Kampereiland | Waterkeringen en Ruimte Atelier | Overige Keringen | Stedelijk water | Hoogwatercommunicatie | Calamiteiten | Deltaproof bouwen |

Neem contact op met Barry:

barry@dijk53.nl   06-455 447 62


Renske

Renske is een nieuwsgierige specialist. Ze rekent graag aan complexe vraagstukken en wil weten hoe het écht zit. Renske kijkt verder dan het sommetje en zoekt naar manieren om berekeningen slimmer en overzichtelijker uit te kunnen voeren. Hiervoor programmeert zij in bijvoorbeeld Python of Excel en maakt ze handig gebruik van GIS. Goed databeheer is voor Renske dan ook vanzelfsprekend. Naast kennis van de  inhoud heeft Renske een brede interesse en achtergrond; ze heeft civiele techniek en planologie gestudeerd. Renske helpt mensen graag verder en vindt het belangrijk om bij te kunnen dragen aan een duurzamer en veiliger Nederland. 

 

Eigenschappen:

Gedreven | Analytisch | Nieuwsgierig | Nuchter | Kwaliteitsgericht | Oog voor detail | Onderzoekend | Harde werker | Hulpvaardig | 

Rollen:

Specialist Waterkeringen | Dataspecialist | Projectsecretaris | Vormgever 

Projecten:

Wettelijke Beoordeling | Onderzoek voorland en havendammen | Impactanalyse legger en keur | Nader onderzoek grasbekleding HWBP | Opstellen klanteisspecificaties dijkversterking | 

Neem contact op met Renske:

renske@dijk53.nl   06-579 337 39


Sjoerd

Sjoerd is een enthousiaste projectleider en adviseur waterveiligheid. Projecten overziet hij graag van begin tot eind en houdt het einddoel in het oog. Hij kan zich goed verplaatsen in anderen en daardoor opkomen voor en rekening houden met de verschillende belangen. Door zijn achtergrond en ervaring in de waterbouwkunde, kan hij processen snel doorgronden en vertalen naar de praktijk. Hij krijgt energie van het samenwerken aan een veiliger Nederland en van het implementeren van innovatieve ideeën in een ontwerp. Met zijn humor legt hij de basis voor een plezierige en effectieve samenwerking.

Eigenschappen:

Gestructureerd | Plannen & organiseren | Analytisch | Sociaal | Representatief | Creatief | Enthousiast | Verbinder |

Rollen:

Projectleider | Adviseur waterveiligheid |

Neem contact op met Sjoerd:

sjoerd@dijk53.nl  06-353 188 16